LES PRIMERES INICIATIVES D'UNA ADMINISTRACIÓ CATALANA A FINALS DEL SEGLE XIX:

la Diputació de Barcelona patrocina la publicació d’un mapa geològic i topogràfic de la província a escala 1:40 000

Foto Almera
La Diputació de Barcelona subvencionà la publicació d’un mapa geològic i topogràfic de la província de Barcelona, sota la direcció científica del canonge Jaume Almera amb el dibuix de la topografia de la mà del cartògraf i gravador Eduard Brossa.

Jaume Almera (1845-1919) (Museu de Geologia del Seminari de Barcelona)

L’any 1888 es va publicar un primer full dels voltants de Barcelona a escala 1:100.000 que va ser presentat amb gran èxit al Congrés Geològic Internacional de Londres, celebrat aquell mateix any. El full rebé grans elogis.

 

Mapa geológico y topográfico de la provincia de Barcelona: región primera o de contornos de la capital por el canónigo Dr. D. Jaime Almera; E. Brosa lit., 1888.
ver en icgc

L’èxit del full presentat el 1888 animà a Almera a proposar un canvi d’escala a 1:40.000. De 1888 fins a 1914, es van publicar cinc fulls, algun dels quals amb més d’una edició.

 

 

Gràfic de fulls.

Mapa geológico y topográfico de la provincia de Barcelona: región tercera o del río de Foix y la Llacuna; detallada geología por el canónigo Dr. D. Jaime Almera; topografía por Eduardo Brossa; grabado por E. Brossa. Barcelona, 1900.
Podeu consultar els fulls del mapa aquí.

ver al icgc

El dibuix de la topografia del mapa és fruit dels innombrables itineraris realitzats a mà alçada per Eduard Brossa dels quals se’n conserven les llibretes de camp manuscrites.