CREACIÓ DEL SERVEI DEL MAPA GEOLÒGIC DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA

de mapa provincial a mapa de Catalunya

Marià Faura i Sans
El Servei Geològic tenia un clar antecedent en el Mapa Geològic i Topogràfic de la Província de Barcelona subvencionat per la Diputació de Barcelona. L’any 1914 Jaume Almera, ja gran, és substituït per Marià Faura i Sans, també de l’escola del Seminari de Barcelona. El 1915, la Diputació de Barcelona posa el Mapa Geològic i Topogràfic de la província sota la inspecció científica de la Secció de Ciències de l’Institut d’Estudis Catalans, i encarrega a M. Faura la reorganització del mapa com a Servei del Mapa Geològic de Catalunya.
Marià Faura i Sans (1883–1941)

Fotografia cedida pel Museu de Geologia del Seminari de Barcelona)

El 1915 es publica una edició en català del full de la regió cinquena del mapa de Jaume Almera, del qual se n’havien publicat dues edicions en castellà (1913, 1914).

 

ver al icgc

Els primers dos anys es continua treballant amb el projecte del mapa a escala 1:40.000 però s’expandeix el projecte per tot Catalunya.

ir al icgc

El 1919 el Servei del Mapa Geològic de Catalunya passa a la Junta de Ciències i el projecte canvia radicalment: el mapa a escala 1:40.000 s’abandona definitivament i s’adopta el Mapa Geogràfic a escala 1:100.000 com a base del mapa geològic. També es decideix de fer-ne una versió agronòmica.

segell servei geologic
gama colors

Els 5 primers fulls del Mapa Geològic de Catalunya 1:100.000 es publiquen conjuntament amb la versió geogràfica. Els fulls geològics es publiquen acompanyats d’un llibret explicatiu.

 

34 – Vilafranca del Penedès (1922)

ctcip3883

ver al icgc

Els 5 primers fulls del Mapa Geològic de Catalunya 1:100.000 es publiquen conjuntament amb la versió geogràfica. Els fulls geològics es publiquen acompanyats d’un llibret explicatiu.

 

24–Sant Feliu de Guíxols (1923)

ctcip3882

ver al icgc

Els 5 primers fulls del Mapa Geològic de Catalunya 1:100.000 es publiquen conjuntament amb la versió geogràfica. Els fulls geològics es publiquen acompanyats d’un llibret explicatiu.

 

39–Vilanova i la Geltrú (1923)

ctcip3887

ver al icgc

Els 5 primers fulls del Mapa Geològic de Catalunya 1:100.000 es publiquen conjuntament amb la versió geogràfica. Els fulls geològics es publiquen acompanyats d’un llibret explicatiu.

 

43–Les Goles de l’Ebre (1923)

ctcip3891

ver al icgc

Els 5 primers fulls del Mapa Geològic de Catalunya 1:100.000 es publiquen conjuntament amb la versió geogràfica. Els fulls geològics es publiquen acompanyats d’un llibret explicatiu.

 

41–Tortosa (1923)
ver al icgc
El Mapa Agronòmic l’havia de realitzar l’Escola Superior d’Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya sota la inspecció de Marià Faura, però no s’arribà a publicar cap full.
Gama de colors del mapa agronòmic