EL CENTENARI DE LA CREACIÓ DELS SERVEIS GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA

Em plau donar-vos la benvinguda en aquest espai virtual on podran copsar les bases d’allò que ara fa cent anys la Mancomunitat de Catalunya va realitzar per tal de bastir una de les més rellevants formes d’estat de tot país: en el present cas, la creació dels serveis geogràfic i geològic de Catalunya.

A través d’aquesta exposició virtual, que ve a reproduir en bona part la que es pot visitar a la sala d’exposicions de l’ Institut Cartogràfic i Geològic Catalunya sota el nom de El mapa com a eina de govern: Centenari de la creació dels serveis geogràfic i geològic de Catalunya, podran observar aquest impuls pioner. Un impuls per tal de construir i elaborar tot un seguit d’instruments tècnics que des d’un punt de vista geogràfic, geològic, agronòmic… i fins i tot, de des la perspectiva de la divisió territorial de Catalunya, els homes de la Mancomunitat varen posar al servei del país.

En aquesta exposició, que no hagués estat possible sense l’ impuls decidit de la Generalitat de Catalunya a través de l’actual Institut Cartogràfic i Geològic, en veuran a més una evolució històrica, d’un servei tant cabdal com aquest, fins als nostres dies.

La Mancomunitat de Catalunya, com en tants altres serveis que va crear, va tenir una visió estratègica i transversal de país. Va saber construir amb alçada de mires un país modern, i per tot això avui, que com a nació volem també aspirar a les més altes quotes de govern, mirar la petjada d’una institució tant rellevant com aquesta, esdevé ineludible des de moltes perspectives. També, i molt especialment, a través dels mapes, de la geografia, de la geologia, i de l’anàlisi més tècnica de tots els documents que tot seguit us presentem, i que esperem que ben aviat en vegin la llum també a través d’una publicació que en deixi memòria escrita.

Xavier Forcadell i Esteller Coordinador General de la Diputació de Barcelona i Coordinador dels actes del centenari de la Commemoració de la Mancomunitat de Catalunya

El mapa com a eina de govern: centenari de la creació dels serveis geogràfic i geològic de Catalunya

Un dels objectius de la Mancomunitat de Catalunya va ser el coneixement del territori de Catalunya. L’impuls de la industrialització –amb projectes que anaven dels Pirineus al Delta de l’Ebre– i l’ànsia de descobrir el país que impulsà la Renaixença, ensopegaren amb la manca d’una cartografia de base científica i actualitzada.

D’aquí que, el 1914, la Diputació de Barcelona, en el marc de la Mancomunitat i amb la supervisió científica de l’Institut d’Estudis Catalans, organitzés un servei geogràfic i un servei geològic per a la publicació d’un mapa de Catalunya a escala 1:100.000 en les seves versions geogràfica, geològica i agronòmica. Un mapa que havia de tenir un doble ús: com a eina de treball i com a símbol de país.

La supressió de la Mancomunitat arribà quan la publicació del mapa tot just havia començat i ja se n’havien publicat alguns fulls. Malgrat això, el projecte –la versió geogràfica però no les versions geològica i agronòmica– tingué continuïtat i es va mantenir viu durant l’etapa primoriverista, experimentant posteriorment una nova embranzida en temps de la Generalitat republicana per acabar desapareixent sota la dictadura franquista. El mapa quedà inacabat i del total de 43 fulls de la sèrie, només se n’havien pogut publicar 11 de la versió geogràfica i 5 de la versió geològica. En canvi, el servei geogràfic, passant per diverses etapes, ha continuat fins avui.

Aquesta exposició commemora el centenari de l’inici dels serveis geogràfic i geològic de la Mancomunitat de Catalunya, centenari que coincideix amb la creació de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, institució hereva d’aquells serveis pioners.