CREACIÓ DEL SERVEI DEL MAPA GEOGRÀFIC DE CATALUNYA

segell mancomunitat
El mes de març de 1914 la Diputació de Barcelona, dins del marc de la Mancomunitat de Catalunya va crear el Servei del Mapa Geogràfic amb la finalitat d’aixecar ràpidament un mapa de Catalunya. S’encomanà la direcció científica del projecte a la Secció de Ciències de l’Institut d’Estudis Catalans.

S’establí la confecció d’un mapa a escala 1:100.000 en 43 fulls. El mapa havia de ser millor i més complet que els existents fins aquells moments i s’havia de dibuixar en un termini de sis anys.

 

 

Tall dels fulls del Mapa Geogràfic de Catalunya aprovat per l’IEC.
ver en icgc

El primer director del Servei del Mapa Geogràfic fou Josep Mª de Rivera i Juer. L’any 1922, deixà voluntàriament el servei i fou substituït per Manuel Ferrer de Franganillo.

 

 

Josep Mª de Rivera i Juer (1881-1962), primer director del servei i militar amb una sòlida formació com a cartògraf (fotografia cedida per la família Rivera).

Els primers treballs del Servei Geogràfic van consistir en la divisió dels fulls del mapa i en la recollida de tot tipus de documentació topogràfica ja que el mapa es dibuixava a partir d’altres mapes topogràfics existents. Va ser molt important poder disposar de còpies de les minutes a escala 1:25.000 aixecades per l’Instituto Geográfico y Estadístico per al Mapa de España 1:50.000.

 

 

Gràfic dels treballs topogràfics aplegats en la realització del Mapa Geogràfic 1:100.000.
ver al icgc

El 1918 es presentà el primer full amb el dibuix acabat.

 

 

43–Les Goles de l’Ebre

El primer full imprès es publicà l’any 1922. L’edició del mapa, encomanada al Topografischer Büro de Munic (Servei Cartogràfic bavarès), era de gran qualitat i va rebre molts elogis per part d’institucions locals i estrangeres.

L’any següent, el 1923, es publicaren 5 fulls més del Mapa Geogràfic de Catalunya.

ver al icgc

L’any següent, el 1923, es publicaren 5 fulls més del Mapa Geogràfic de Catalunya.

 

 

43–Les Goles de l’Ebre
ir a la icgc

L’any següent, el 1923, es publicaren 5 fulls més del Mapa Geogràfic de Catalunya.

 

 

39–Vilanova i la Geltrú
ir al icgc

L’any següent, el 1923, es publicaren 5 fulls més del Mapa Geogràfic de Catalunya.

 

 

41–Tortosa
ver al icgc

El Servei del Mapa Geogràfic fou concebut com un servei cartogràfic nacional que havia de dur a terme tot un seguit de tasques relacionades amb la cartografia.

 

 

Documents manuscrit amb la descripció dels treballs que hauria de dur a terme el Servei del Mapa Geogràfic [1919].

El Servei del Mapa Geogràfic fou concebut com un servei cartogràfic nacional que havia de dur a terme tot un seguit de tasques relacionades amb la cartografia.

 

 

Proposta elaborada pel Servei per a sol·licitar que aquest full corresponent al Mapa Internacional del Món a escala 1:1.000.000 dugués el títol Barcelona CATALUNYA Marsella-Barcelona. Finalment és va denominar Marsella.
ir al icgc

El Servei del Mapa Geogràfic fou concebut com un servei cartogràfic nacional que havia de dur a terme tot un seguit de tasques relacionades amb la cartografia.

 

 

Col·laboració amb altres serveis de la Mancomunitat com el Servei Arqueològic: Mapa del Barranc de la Valltorta, a la província de Castelló, un indret amb destacables pintures rupestres (1920).
ver al icgc

El Servei del Mapa geogràfic elaborà un Avant-projecte de nova divisió territorial de Catalunya per encàrrec de Puig i Cadafalch. El projecte fou presentat a la reunió del Consell Permanent de la Mancomunitat el 20 de gener de 1919. La proposta quedà inèdita i no es va tenir en compte en les propostes posteriors elaboradores ja en època republicana.

 

 

Avant-projecte de nova divisió territorial de Catalunya: [Gràfic compraratiu de projectes de divisió administrativa de diversos territoris europeus de les mides de Catalunya] 1:500.000. Servei del Mapa geogràfic, 1919.
ir al icgc

El Servei del Mapa geogràfic elaborà un Avant-projecte de nova divisió territorial de Catalunya per encàrrec de Puig i Cadafalch. El projecte fou presentat a la reunió del Consell Permanent de la Mancomunitat el 20 de gener de 1919. La proposta quedà inèdita i no es va tenir en compte en les propostes posteriors elaboradores ja en època republicana.

 

 

Avant-projecte de nova divisió territorial de Catalunya: Projecte de divisió administrativa de Catalunya per agrupacions de les comarques naturals. Servei del Mapa Geogràfic, 1919.
ir al icgc