El mapa com a eina de govern: centenari de la creació dels serveis geogràfic i geològic de Catalunya

Un dels objectius de la Mancomunitat de Catalunya va ser el coneixement del territori de Catalunya. L’impuls de la industrialització –amb projectes que anaven dels Pirineus al Delta de l’Ebre– i l’ànsia de descobrir el país que impulsà la Renaixença, ensopegaren amb la manca d’una cartografia de base científica i actualitzada.

D’aquí que, el 1914, la Diputació de Barcelona, en el marc de la Mancomunitat i amb la supervisió científica de l’Institut d’Estudis Catalans, organitzés un servei geogràfic i un servei geològic per a la publicació d’un mapa de Catalunya a escala 1:100.000 en les seves versions geogràfica, geològica i agronòmica. Un mapa que havia de tenir un doble ús: com a eina de treball i com a símbol de país.

La supressió de la Mancomunitat arribà quan la publicació del mapa tot just havia començat i ja se n’havien publicat alguns fulls. Malgrat això, el projecte –la versió geogràfica però no les versions geològica i agronòmica– tingué continuïtat i es va mantenir viu durant l’etapa primoriverista, experimentant posteriorment una nova embranzida en temps de la Generalitat republicana per acabar desapareixent sota la dictadura franquista. El mapa quedà inacabat i del total de 43 fulls de la sèrie, només se n’havien pogut publicar 11 de la versió geogràfica i 5 de la versió geològica. En canvi, el servei geogràfic, passant per diverses etapes, ha continuat fins avui.

Aquesta exposició commemora el centenari de l’inici dels serveis geogràfic i geològic de la Mancomunitat de Catalunya, centenari que coincideix amb la creació de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, institució hereva d’aquells serveis pioners.